Strona główna » Palniki


Biomasa różni się od siebie pod względem kaloryczności, formmą jak i przebiegiem spalania. Dlatego też palnik który może spalać wszelkie rodzaje biomasy jest kompromisem. Dlatego też w naszej ofercie mamy 3 rodzaje palników do spalania różnych rodzaji biomasy.
Palniki BIOTEC i AGROTEC są lekkie i poręczne nadające się do instalacji na dowolnym kotle do paliw stałych. Palnik FARMHEAT to uniwersalny palnik do spalania biomasy z zintegrowanym magazynem na paliwo.

Palik BIOTEC skonstruowany jest specjalnie do spalania śrutu drzewnego zwanego pellets. Jest to palnik retortowy z dodatkowym nadmuchem powietrza nad paleniskiem i specjalnie wykonanym nadmuchem powietrza pierwotnego tak aby czas spalania gazu drzewnego powstałego podczas zgazowywania był ja najdłuższy. Palnik ten wyposażony jest w pierścień obrotowy na głowicy palnika tak aby spalanie odbywało się równomiernie i popiół powstały podczas spalania drewna został wydalony z paleniska do popielnika pod palnikiem. Ponadto palnik wyposażony jest w automatyczną rozpalarkę w razie palenisko po długim postoju wygasło.

Palnik AGROTEC skonstruowany jest specjalnie do spalania ziarna owsa. Spalanie ziarna owsa jest nieefektywne w palniku retortowym ponieważ ziarno zostawie 20 krotnie więcej popiołu niż śrut drzewny. Konstrukcja rurowa palnika umożliwia sprawne wypchanie popiołu z paleniska do popielnika. Palnik ten należy rozpalić poczym sterownik nadzoruje racą palnika i utrzymaniem żaru.

Palnik FARMHEAT jest wszechstronnym palnikiem z zintgrowanym pojemnikiem na paliwo. Zaletą tego palnika jest jego wszechstronność wymago on jednak stosunkowo durzo miejsca do instalacji. Jest to korzystna inwestycja na terenach wiejskich ze swobodnym do różnego rodzaju biomasy w postaci zrębek, słomy, ziarna itp.